Mùa hè Hanu trôi qua như thế nào

(Hanu) - Hè là khoảng thời gian sinh viên tìm kiếm các công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập, tích lũy kinh nghiệm...

Liên hệ công tác

Địa chỉ: P.102 nhà B và P.103 nhà C, Trường Đại học Hà Nội, Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Điện thoại: (+84-24) 3543.0506

Email: congtacsinhvien@hanu.edu.vn

Liên kết hữu ích