Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa tiếng Anh

Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo các bộ môn, giảng viên và trợ lý Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA (Executive Board)

 

Q. Trưởng Khoa (Acting Dean)

Đoàn Quang Trung

Phó Trưởng Khoa (Vice Dean):

Ngô Văn GiangCÁC TỔ BỘ MÔN (Divisions):

 

1. Bộ môn Lý thuyết Tiếng

(Linguistics Division)

 

Trưởng bộ môn (Head):

Nguyễn Thùy Dương

Phó trưởng bộ môn (Deputy Head):

Vũ Thanh Thủy

Giảng viên (Lecturers):

Nguyễn Thùy Dương

 

Vũ Thanh Thủy

 

Đoàn Quang Trung

 

Trần Thị Ngọc Diệp (học NN)

 

Nguyễn Thanh Thúy

 

Hoàng Diễm Thu

2. Bộ môn Dịch

(Translation and Interpreting Division)

 

Trưởng bộ môn (Head):

Nguyễn Linh Chi

Phó trưởng bộ môn (Deputy Head):

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên (Lecturers):

Ngô Văn Giang

 

Nguyễn Linh Chi

 

Hoàng Văn Hoạt

 

Hoàng Thị Anh

 

Nguyễn Văn Kỷ

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Nguyễn Đăng Khuê

 

Nguyễn Thanh Loan

 

Lê Hà Quyên

 

Nguyễn Quý Tâm

 

Đặng Nam Thắng

 

Nguyễn Viết Thắng

 

Nguyễn Minh Thu

3. Bộ môn Văn học Anh

(English Literature Division)

 

Trưởng bộ môn (Head):

Chu Quang Bình

Giảng viên (Lecturers):

Chu Quang Bình

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

An Thủy Tiên

4. Bộ môn Văn hóa Văn minh

(Cross-culture Studies Division)

 

Trưởng bộ môn (Head):

Hoàng Thanh Liên

Giảng viên (Lecturers):

Hoàng Thanh Liên

 

Phùng Hải Chi

 

Hoàng Quý

 

Nguyễn Hồng Giang

 

Nguyễn Quang Vịnh (học NN)

 

 

5. Bộ môn Thực hành tiếng

(Language Skills Division)

 

Trưởng bộ môn (Head):

Vũ Thị Phương Thảo

Phó trưởng bộ môn (Deputy Head):

Kiều Hồng Hạnh

 

Nguyễn Thị Kiều Trinh

 

Đỗ Thị Hồng Phương

Giảng viên (Lecturers):

Vũ Thị Phương Thảo

 

Nguyễn Vân Anh

 

Nguyễn Thị Kiều Trinh

 

Đỗ Thị Hồng Phương

 

Quách Mỵ Dung

 

Trịnh Thị Lê Dung

 

Lê Thùy Dương

 

Phạm Thị Ánh Dương

 

Vũ Thị Hồng Duyên (học NN)

 

Hồ Quỳnh Giang

 

Nguyễn Ngọc Hương Giang (học NN)

 

Hoàng Nam Hải

 

Phạm Thu Hằng

 

Kiều Hồng Hạnh

 

Lê Thị Kim Hạnh

 

Phạm Thị Thu Hiền

 

Nguyễn Thị Thu Hoài

 

Trần Thị Trinh Huệ

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Đỗ Thị Thu Huyền

 

Nguyễn Nguyệt Minh (học NN)

 

Nguyễn Trà My

 

Lý Hương Nguyên

 

Vũ Thị Thanh Phương

 

Nguyễn Thị Minh Thuận

 

Đặng Hoàng Anh Thư

 

Vũ Thanh Thúy

 

Đỗ Thị Thu Trang

 

Trần Huyền Trang

 

Lê Ngọc Ánh

 

Đặng Ngân Giang

 

Vũ Vân Hạnh

 

Hoàng Thu Trang

TRỢ LÝ KHOA (Office Staff)

 

Trợ lý giáo vụ (Assistant to Academic Affairs)

Phan Mạnh Hùng

 

Lý Hương Nguyên

Trợ lý hành chính (Assistant to Administration)

Nguyễn Văn Tuấn

 

Hoàng Phương Loan