Hội thảo "Định hướng các nghề trong ngành du lịch"

Ngày 26/4/2019 hơn 100 sinh viên đã tham dự Hội thảo định hướng các nghề trong ngành du lịch, đây là một trong những Hội thảo trong chuỗi sự kiện hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên. Xem chi tiết


Thông tin doanh nghiệp

Dành cho doanh nghiệp

Đăng nhập
Đăng ký Online
Đăng ký Offline
Thông tin sinh viên

Dành cho sinh viên

Đăng nhập
Đăng ký Online
Tìm việc làm