Nội dung tìm kiếm
Các tài liệu thỏa mãn (Tổng số: 2)
STT Tên dự án (Nhấn chuột để xem chi tiết) Ngày bắt đầu Doanh nghiệp bảo trợ
1.

Ngành Dịch vụ và chăm sóc khách hàng cùng với Vinaphone

01/01/2019

Công ty Cổ phần Những Trang vàng Việt Nam

2.

Máy bán nước tự động

10/05/2018

Công ty TNHH Suntory Pepsico Việt Nam Beverage