Dương Văn Vượng - Khoa tiếng Trung Quốc đã đạt giải thưởng "Sao Tháng Giêng"

Chúc mừng sinh viên Dương Văn Vượng - Khoa tiếng Trung Quốc đã đạt giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm 2018 - giải thưởng cao quý dành cho cán bộ Đoàn, Hội!

Nguyên Bí thư LCĐ Khoa tiếng Trung Quốc, sinh viên Dương Văn Vượng đã đạt được giải thưởng "Sao tháng giêng" cấp Trung ương và danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp thành phố cùng sinh viên Nguyễn Anh Hào - Bí thư LCĐ Khoa tiếng Trung Quốc

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đêm và buổi hòa nhạc